Składki członkowskie, numer konta

Aktualną wysokość składek określa uchwała:

Uchwała Nr 7/2/R-VII/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. OORA dot. wysokości składki członkowskiej-obowiązuje od 1 maja 2023r.

Treść uchwały w załączniku

Prosimy o regulowanie wszystkich zobowiązań dotyczących OOIA bezpośrednio, na niżej podany rachunek bankowy:

Numer Konta: Bank Pekao SA, II Oddział w Opolu, ul. Damrota 2, 45-064 Opole
68 1240 3103 1111 0000 3485 4611