Składki członkowskie, numer konta

Uchwała Nr 7/3/R-VI/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. OORA w Opolu dot. wysokości składek członkowskich
Uchwała Nr 4/1/R-VI/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. OORA dot. wysokości składki członkowskiej

Uchwała Nr 14/3/R-VI/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. OORA dot. wysokości składki członkowskiej-obowiązuje od 01 maja 2018r.

Prosimy o regulowanie wszystkich zobowiązań dotyczących OOIA bezpośrednio, na niżej podany rachunek bankowy:

Numer Konta: Bank Pekao SA, II Oddział w Opolu, ul. Damrota 2, 45-064 Opole
68 1240 3103 1111 0000 3485 4611