Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty

dla Członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w 2023 r.

Z przyjemnością informujemy, że Okręgowa Izba Aptekarska przystąpiła do programu ubezpieczeniowego w zakresie OC farmaceuty, który został wdrożony pod patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Członkowie OIA nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana przez Okręgową Izbę Aptekarską w ramach opłaconych składek członkowskich.