Praca specjalizacyjna mgr farm. Anny Stachlińskiej