Karty sportowe

Wysłane przez admin w pon., 17/12/2018 - 11:23

Uprzejmie informujemy, że w ramach podpisanej umowy z VanityStyle Sp. z o.o. członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej mogą skorzystać z dwóch różnych kart sportowych:
FitProfit (program bez limitu wejść – szczegóły >>>)
FitSport (8 wejść w miesiącu – szczegóły >>>)

W celu uzyskania informacji o cenach kart prosimy o kontakt z biurem OOIA  tel.  77 406 68 80 ; tel. cent: 77 453 74 91 lub 691 190 624 wew. 168, biuro@ooia.pl

JAK ZAMÓWIĆ KARTĘ
Do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc aktywacji karty wyślij wypełniony formularz. Po weryfikacji członkostwa w OOIA , Twój adres e-mail zostanie przekazany do Firmy VanityStyle, która wyśle na wskazany przez Ciebie adres e-mail indywidualny link rejestracyjny*.
Do 18 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc aktywacji karty uruchom otrzymany link rejestracyjny w celu wyboru karty oraz dokonania płatności online za kartę.
Odbierz kartę w siedzibie OOIA  (Opole, ul. Katowicka 50/20) po 27 dniu miesiąca w godzinach pracy Izby.
Karta jest aktywowana zawsze od 1 dnia miesiąca.
* Linki rejestracyjne Firma VanityStyle wysyła dwa razy w miesiącu - w pierwszych dniach miesiąca oraz między 11 a 14 dniem miesiąca poprzedzającego miesiąc aktywacji karty.

12 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

*Wyrażenie zgód jest warunkiem przystąpienia do programu.

Po wyrażeniu powyższych zgód Administratorem Twoich danych będzie VanityStyle Sp. z o. o. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach podanych w powyższych zgodach przez czas konieczny do realizacji zadania. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email daneosobowe@vanitystyle.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania zgody udzielonej w tym zakresie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zależności od tego które zdarzenie wystąpi wcześniej.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, Pracownicy i Współpracownicy VanityStyle Sp. z o. o., podmioty prowadzące audyt oraz organy publiczne uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację

prawo dostępu do danych

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych

inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu znajdziesz pod linkiem: http://www.vanitystyle.pl/prywatnosc

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  • Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do realizacji usługi.

□ Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.