Wydawanie leków od 1.11 br.

Informuję, że od 1.11 wchodzą zmiany związane z wydawaniem leków.

1. Zgodnie z komunikatem MZ możemy wydać leku na maksymalnie 120 dniową kurację. (https://www.nia.org.pl/2023/09/23/komunikat-ministra-zdrowia/)

Realizacja taka dotyczy recept wystawionych do 31.10 jak i od 1.11 niezależnie od wcześniejszych realizacji (teoretycznie pacjent mógł zrealizować receptę na 120 dni 31.10 i może przyjść po kolejną transzę już 2.11)

W przypadku recept 30 dniowych (tzw. miesięcznych) po realizacji receptę taką zamykamy.

2. Odnosząc się do słów Łukasza Szmulskiego, Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia w artykule z MGR.farm (https://mgr.farm/aktualnosci/jak-realizowac-recepty-od-1-listopada-oto-p...) uważam, że popełnił błąd ustalając kolejną realizację recepty dopiero po 90 dniach (3/4 120-dniowej kuracji) od realizacji listopadowej. Opinia ta nie uwzględnia leków, które występują w innych, refundowanych opakowaniach różnych od wielokrotności 30.

a) Bo 90 dni dotyczy tylko i wyłącznie leków występujących w opakowaniach 30 tabletkowych (i wielokrotnościach 60, 90, 120 itd.). Teoretycznie po 3/4 dniach kuracji pacjent ma jeszcze leku na 30 dni i dostaje na kolejne 120 czyli w sumie po drugiej realizacji ma leków na 150 dni kuracji.

b) W przypadku leków, których maksymalnie możemy wydać na 112 dni (brak innych opakowań np. Zahron) 3/4 okresu to 84 dni i uważam, że po takim czasie możemy wydać kolejną partię leku na kolejne 112 dni. Pacjent ma w sumie leku na 140 dni (28 + 112) ale jest to i tak mniej niż w przykładzie "a"

c) Podobnie jest z lekami, które wystarczą na maksymalnie 100 dni kuracji (bo nie ma innych opakowań np. Letrox). W tym przypadku 3/4 to 75 dni. Wydanie kolejnej transzy 100 tabl. powoduje, że pacjent ma w sumie leku na 125 dni czyli również mniej niż w "a".

Powyższe nie dotyczy pacjentów realizujących e-rp roczną co miesiąc wybierających leki na 30-dniową kurację itp.

Przypominam, że ostatecznie decyzję o sposobie realizacji recept podejmuje kierownik apteki. Powyższe opracowanie nie stanowi prawa. Jest tylko próbą logicznego wytłumaczenia obowiązujących przepisów.

mgr farm. Marek Matysik