WAŻNE -Pismo Ministerstwa Zdrowia zawierające odpowiedź w zakresie zasad realizacji recept