Warsztat "Profesjonalna obsługa pacjenta w dobie opieki farmaceutycznej" -05.12.2023r.

Warsztat "Profesjonalna obsługa pacjenta w dobie opieki farmaceutycznej"
 
Farmaceuci od zawsze wzbudzają zaufanie pacjenta a także stanowią ważne ogniwo budowania i wzmacniania świadomości zdrowotnej wśród pacjentów. Chorzy coraz częściej w pierwszej kolejności po poradę udają się do apteki, a farmaceuta poprzez możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentem, może wnieść istotny wkład w rozwój świadomości na temat profilaktyki zdrowia. Farmaceuci codziennie stykają się z nowymi, specyficznymi sytuacjami w aptece, u pacjentów pojawiają się nowe potrzeby, dolegliwości, jednostki chorobowe, a w odpowiedzi na nie szereg nowych preparatów i rozwiązań.

Aptekarska Szkoła Zarządzania wraz z Opolską Okręgową Izbą Aptekarską zapraszają na warsztat "Profesjonalna obsługa pacjenta w dobie opieki farmaceutycznej"!
 
Warsztat dedykowany członkom Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, w szczególności pracownikom pierwszego stołu.
Szkolenie jest realizowane w warsztatowej formie, która pozwala na wymianę doświadczeń między uczestnikami i trenerami.
5 punktów edukacyjnych
5.12.2023, godz. 9:00-14:00
Opole, ul. Katowicka 50 (Siedziba Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej)
Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję zgłębić kluczowe dla profesjonalnej obsługi pacjenta zagadnienia:
•    Pierwsze wrażenie w budowaniu relacji z pacjentem
•    Badanie potrzeb – rola pytań podczas wywiadu farmaceutycznego
•    Rekomendacja rozwiązania w odpowiedzi na potrzeby pacjenta  
•    Terapia komplementarna jako element opieki nad pacjentem
 
Zapisy dostępne na: https://www.aptekarska.pl/oferta/course/info.php?id=968

 

Galeria: