Uzasadnienie do interpretacji ustawy z poprzedniego artykułu.

Czytając artykuł po artykule wspomnianą ustawę mamy szereg informacji o zmianach, które nas czekają.

Zmiana A, zmiana B i dochodzimy w naszym czytaniu do artykuły 16-tego. Informuje on nas, że recepty

wystawione przed dniem wejścia w życie tej ustawy realizujemy na dotychczasowych zasadach. 

Wiemy, że ustawa wchodzi 1 listopada czyli recepty z datą wcześniejszą realizujemy bez zmian (ale to nieprawda). 

TEORETYCZNIE receptę roczna wydajemy na 180 dni i za jakiś czas (minuta, godzina, dzień czy miesiąc) 

wydajemy pozostałe leki na 180 dni, a w przypadku e-recepty 30 dniowej z lekami również na 360 dni wydajemy

je w ciągu 30 dni w transzach 2x po 180. 

I TAK BY BYŁO, ALE czytamy dalej i pojawia się nam artykuł 23, który wprowadza wyjątek dotyczący recept.

W wyjątku mamy podane, że artykuł 2 pkt 12 lit. c (ten o maksymalnie wydawanych lekach w ilości na 120 dni)

obowiązuje od dnia 21 września.

I znowu myślimy, że recepty wystawione do 20.09 realizujemy na starych zasadach (wg art 16) a te od 21.09 na nowych.

I WTEDY pojawia nam się w tym wyjątku informacja, że wchodzi on z mocą prawną od 18 SIERPNIA.

Czytając dokładnie i po kolei ustawę dochodzimy do wniosku, że punktem granicznym jest 18 sierpnia.

Recepty wystawione do 18-go = STARE ZASADY (czyli 2x 180 dni) a recepty od 18-go = NOWE ZASADY.

I dlatego pacjent, który miał e-receptę roczną, wystawioną 18 sierpnia br na 360 dni i wykupił 18 sierpnia

leki na 180 dni nie może zrealizować kolejnej transzy. Teoretycznie powinien przyjść za pół roku (ok. 15 lutego)

ale od 1 listopada wchodzi przepis, który pozwala zrealizować kolejną transzę (tylko na 120 dni) po upływie 3/4 użycia

poprzedniego zakupu w tym przypadku (jeśli dobrze liczę) 31 grudnia (niedziela a potem Nowy Rok) finalnie może

dalej e-receptę realizować od 2 stycznia 2024r.

Leki wypisane na 360 dni na e-rp miesięcznych realizujemy tylko na 120 dni i zamykamy.

Recepty roczne wystawione do 18 sierpnia realizujemy jak pacjent chce.

mgr farm. Marek Matysik