Ubezpieczenie OC Farmaceuty dla członków Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej na 2024r.

Informujemy, że członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej zostali objęci ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej Farmaceuty z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty na kolejny rok  - (kontynuacja) z okresem odpowiedzialności od 1 lutego 2024 do 31 stycznia 2025 r. Ubezpieczenie jest opłacane bezpośrednio przez Opolską Okręgową Izbę Aptekarską, w ramach składek opłacanych przez farmaceutów.

Ubezpieczeniem objęci są wszyscy członkowie Izby, którzy nie zalegają z opłacaniem składki członkowskiej na rzecz samorządu.