Spotkanie naukowe w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

27 kwietnia 2022 roku w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego odbyło się spotkanie, w czasie którego swoje wykłady wygłosiły Panie mgr farm. Anna Stachlińska – członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oddział Opole oraz mgr Renata Mond-Paszek – członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oddział Opole.

Tematyka prezentowanych wykładów wzbudziła ogromne zainteresowanie słuchaczy, gdyż dotyczyła onkologii personalizowanej oraz immunoterapii nowotworów.

Współorganizatorami wydarzenia byli Opolski Odział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Zarząd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Opolu oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

W czasie spotkania Prezes PTFarm oddział Opole mgr farm. Andrzej Prygiel odznaczył mgr farm. Marię Pająk Medalem im. Ignacego Łukasiewicza.

Galeria: