Praca pod tytułem „Obsługa osób niesłyszących w aptece – PJM”-mgr Marta Siwek

Link do filmu: https://youtu.be/GaUggF0cASQ

Praca pod tytułem „Obsługa osób niesłyszących  w aptece – PJM”. przygotowana przez Panią mgr Martę Siwek w ramach zaliczenia kursu polskiego języka migowego (PJM) na poziomie B1. Kurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju „PITAGORAS” w Rzeszowie pod kierownictwem Pana Piotra Krupy, kurs prowadzony przez Pana Edwarda Pukło. Kurs dotyczący poprawy komunikacji między osobami pracującymi w aptece a osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi. Bardzo istotne jest, żeby pomoc w ramach opieki farmaceutycznej była udzielana  osobom niesłyszącym na równie wysokim poziome, co pomoc zapewniana pacjentom słyszącym. Jest to możliwe w oparciu o prawidłową komunikację. Powyższe kursy organizowane są przez Stowarzyszenie Rozwoju „Pitagoras” w Rzeszowie stacjonarnie, on-line, odpłatnie, a także z możliwością uzyskania dofinansowania.dla farmaceutów i innych zawodów przez profesjonalistów.