Oprogramowanie recepta.pro

Szanowni Państwo,

informujemy, że we współpracy ze Śląską Izbą Aptekarską w Katowicach udostępniamy bezpłatnie naszym członkom oprogramowanie recepta.pro. To rozwiązanie informatyczne pomocne w obsłudze recept pro familiae i pro autorae.

Aplikacja internetowa dostępnej jest pod adresem https://recepta.pro

Zachęcamy do korzystania.

 

Z poważaniem

mgr Agnieszka Kmiotek

Kierownik biura

Opolskiej Okręgowej

Izby Aptekarskiej