Opolska Okręgowa Izba Aptekarska z głębokim żalem zawiadamia...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że  w dniu 23.01.2020r. zmarła

mgr farm. Maria Łątka.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i przyjaciołom

składają      

członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

i Oddziału PTFarm w Opolu