NIP na paragonie jeśli nabywca chce fakturę VAT - zmiany od 1 stycznia 2020 r.

AKTUALIZACJA

Od 1 stycznia 2020 roku nastąpią zmiany w wystawianiu faktur VAT dla nabywców posiadających NIP.

Jeśli nabywca będzie chciał fakturę VAT zaraz po zakupie lub gdy faktura będzie wystawiana w terminie poźniejszym to na paragonie fiskalnym apteki musi być naniesiony NIP nabywcy. 

Jeśli na paragonie nie będzie NIP to od 1 stycznia 2020 r. apteka nie ma prawa wystawić faktury VAT ale na taki paragon apteka może wystawić fakturę na odbiorcę fizycznego.

Wyjątkiem są transakcje dokonane do 31 grudnia 2019 roku, na które nabywcy mogą otrzymać fakturę VAT do trzech miesięcy od miesiąca zakupu np. na zakupy zrobione w pażdzierniku 2019 roku - faktura musi być wystawiona do 31 stycznia 2020 r. Z kolei ostatecznym terminem wystawiania faktur na paragony bez NIP jest 31 marzec 2020 roku za zakupy dokonane w grudniu 2019 r. (W PRZYPADKU ZAKUPÓW W APTECE do 15 stycznia 2020r. !!!)

 

Podsumowanie (w uproszczeniu):

Na transakcje w 2020 roku, przed upływem trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, wystawiamy:

a) Fakturę na osobę fizyczną na podstawie paragonu (bez NIP)

Na transakcje w 2020 roku, przed upływem 15 DNI od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, wystawiamy:

b) Fakturę VAT na podstawie paragonu z NIP nabywcy 

W obydwu przypadkach apteka ma obowiązek wystawić fakturę 

- do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży – pod warunkiem, że żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym sprzedaż miała miejsce bądź otrzymano całość lub część zapłaty (DOTYCZY FAKTUR VAT I NA OSOBY FIZYCZNE)

- nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania – pod warunkiem, że żądanie ma miejsce po końcu miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż bądź otrzymano całość lub część zapłaty Po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży apteka nie ma obowiązku wystawiania faktury.(DOTYCZY FAKTUR NA OSOBY FIZYCZNE).

W przypadku wystawienia faktury VAT na paragon bez NIP (poza wyjątkiem omawianym wcześniej) apteka będzie musiała odprowadzić do US drugi raz wartość VAT-u widniejącą na fakturze.

W programie Kamsoft po podsumowaniu sprzedaży "gwiazdką" należy wcisnąć klawisz z literą "N" celem wpisania NIP, który drukuje się na paragonie.

W przypadku gdy drukarka nie drukuje na paragonie NIP nabywcy to musimy wystawić fakturę bez fiskalizacji - należy wcisnąć klawisz z literą "V" i od razu wystawić dokument.

 

mgr farm. Marek Matysik

wiceprezes ORA

źródła:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-nip-nabywcy-na-paragonie-a-faktura-do...

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umieszczanie-numeru-nip-nabywcy-na-pa...

https://www.pit.pl/aktualnosci/obowiazkowy-nip-nabywcy-na-paragonie-zmia...

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/U/D2004053... Art. 106i