Komunikat ws. stosowania przepisów w zakresie realizacji recept po wejściu w życie ust. o zmianie ustawy o refundacji leków

Szanowni Państwo,

Dzięki uprzejmości Prezesa OIA Warszawa przekazujemy (w załączeniu) komunikat ws. stosowania przepisów w zakresie realizacji recept po wejściu w życie ust. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw przyjętej przez Sejm w dniu 17.08.2023 r., która będzie obowiązywała od 01.09.2023 r.