Elektroodpady

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym apteki zwolnione zostały z obowiązku sprawozdawczego wobec Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Od lipca 2016 r. nie przesyłamy już do GIOŚ sprawozdań o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

Zaktualizowane opracowanie dot. obowiązków aptek w zakresie ochrony środowiska do pobrania poniżej.

mgr farm. Przemysław Wyzga

- Członek Prezydium OORA -