Ogloszenie aktualne do dnia 11.10.2017r.

Apteka w Jemielnicy zatrudni na bardzo dobrych warunkach magistra farmacji. Bardzo dobre warunki finansowe, dla osób spoza regionu dofinansowanie kosztów dojazdu. Dobra atmosfera w pracy, stabilne zatrudnienie. Apteka nie jest czynna w niedziele. Zainteresowane

osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres mail:   4-poryroku@wp.pl