Pismo Prezes NRA Elżbiety Piotrowskiej - Rutkowskiej.

Szanowni farmaceuci-członkowie samorządu aptekarskiego.

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

30 stycznia 2016 roku VII Krajowy Zjazd Aptekarzy powierzył mi w drodze wyboru funkcję prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej...

Załączniki: