Zgłaszanie personelu do szczepień w szpitalach węzłowych.AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo,

Okręgowa Rada Aptekarska rekomenduje zgłaszanie całego personelu do szczepień przeciwko Covid-19. 

W związku z tym, że szpitale węzłowe muszą do 20 XII br potwierdzić ilość osób, które będą podlegać szczepieniu, prosimy zgłaszać personel apteczny najpóźniej do piątku 18 grudnia. TERMIN ZGŁASZANIA PRZESUNIĘTO Z 20 NA 28 XII BR.

Zapisów można dokonać drogą mailową przesyłając "formularz szczepień" zawierający PESEL oraz informację czy jest to pracownik medyczny (pierwszy stół) czy niemedyczny (personel pomocniczy). Adresy mailowe i numery telefoniczne koordynatorów wybranych szpitali węzłowych otrzymali Państwo  z biura izby oraz z portalu NFZ. Proszę uzgodnić z koordynatorami termin przesyłania formularzy zawierających zgodę personelu na przetwarzanie danych osobowych.

Zapisanie się na listę szczepień nie jest jednoznaczne ze szczepieniem. W każdym przypadku ze względu na nowe okoliczności np. problemy zdrowotne, można zrezygnować ze szczepienia i rezygnacja ta nie niesie za sobą żadnych konsekwencji.

Proszę pamiętać, że jako biały personel mamy być szczepieni w turze zerowej. Kolejne tury szczepień będą odbywały się w POZ i w nich będą obowiązywały już kolejki.

mgr farm. Marek Matysik

wiceprezes ORA