Wyjaśnienie komunikatu MZ w sprawie 100% kodów EAN

Wyjaśnienie komunikatu MZ w sprawie 100% kodów EAN

Czytając poniższy komunikat MZ w sprawie 100% kodów EAN, które można wydawać z refundacją, należy zauważyć, że tekst ten można odnieść do:

1) leków z importu równoległego umieszczonych w wykazie leków refundowanych

Oprócz leków refundowanych produkowanych na nasz rynek często w wykazie mamy leki o tej samej nazwie, o tej samej wielkości opakowania (lub innej) oraz o identycznej odpłatności, które pochodzą z importu równoległego. 

Przykładem może być Amlopin 5 mg x 30 tabl. produkowany na nasz rynek, który w wykazie ma 5 innych "Amlopin 5" w opakowaniach zawierających 30 tabletek a także 28 tabletek. Wszystkie te 6 leków posiada inny kod EAN ale wszystkie są refundowane. Ale mamy też inne "Amlopiny 5" w opakowaniach 28, 30, 60 i 98 tabl., które nie są w wykazie leków refundowanych (na dzień dzisiejszy jest zarejestrowanych 11 Amlopin 5 mg).

Jeśli lekarz umieści na e-recepcie lek Amlopin 5mg x 30 tabl. (lub 28 tabl.) NIEREFUNDOWANY ale zaznaczy PRAWIDŁOWĄ odpłatność (tj. 30%) to taką e-receptę możemy zrealizować z refundacją.

Nie dotyczy to opakowań po 60 i 98 tabl. a także błędnego poziomu refundacji np. R (lub 50%, B) lub w ogóle braku odpłatności. W takim przypadku lek wydajemy zgodnie z kodem EAN czyli PEŁNOPŁATNIE.

 

2) leków zarejestrowanych w różnych rodzajach opakowań ale zawierających tą samą ilość tabletek (np. 28 tabl. butelka lub 28 tabl. 4 blistry a 7 tabl. czy też 28 tabl. 2 blistry a 14 tabl. i tylko jedno z tych opakowań jest refundowane).

Tutaj przykładem jest Controloc 20mg x 28 tabl. gdzie tylko opakowanie 2 blistry po 14 tabl. jest refundowane.

Jeśli lekarz umieści na e-recepcie lek 100% tzn. Controloc 20mg x 28 tabl. w butelce (lub w 4 blistrach po 7 tabl.) czyli opakowanie NIEREFUNDOWANE ale zaznaczy PRAWIDŁOWĄ odpłatność (tj. 50%) to taką e-receptę możemy zrealizować z refundacją.

Nie dotyczy to opakowań po 60 i 100 tabl. a także błędnego poziomu refundacji np. R (lub 30%, B) lub w ogóle braku odpłatności. W takim przypadku lek wydajemy zgodnie z kodem EAN czyli PEŁNOPŁATNIE

Żeby wydać z e-recepty lek z błędnym kodem EAN na zniżkę to muszą być spełnione wszystkie 3 warunki - nazwa, odpłatność, wielkość opakowania.

"Informujemy, że wskazanie przez osobę wystawiającą e-receptę błędnego kodu EAN - przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych elementów, w tym  odpłatność, nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego i wielkość opakowania - nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty zgodnie z ww. oznaczeniem. Przykładowo, jeżeli lekarz wskaże na e-recepcie prawidłowo odpłatność 30%, a jednocześnie poda kod EAN dla leku pełnopłatnego, osoba wydająca lek może wydać lek za odpłatnością 30%."

mgr farm. Marek Matysik