Umieszczanie nr BDO na dokumentach

Niestety nie ma informacji jednoznacznie precyzujących obowiązek umieszczania nr BDO na dokumentach.

Wg mojej wiedzy na dzień dzisiejszy apteka będzie posługiwała się nr BDO tylko na dokumencie przekazania odpadu, który może dotyczyć m.in.:

1. Przeterminowanych leków, których właścicielem była apteka (nie dotyczy leków zbieranych od pacjentów do pojemników, których właścicielm jest Urząd Miasta, Urząd Gminy itd.)

2. Zużytych świetlówek i innych źródeł światła zawierających materiały toksyczne (nie dotyczy jeśli apteka ma umowę na wymianę zepsutych źródeł światła przez firmę prowadzącą usługi elektryczne lub gdy zleca wymianę firmie zewnętrznej).

3. Zużytych tuszy, tonerów do drukarek (nie dotyczy jeśli apteka zleca wymianę firmie zewnętrznej).

Uważam jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie aby apteka umieściła nr BDO w nagłówku wydawanych faktur i jeśli to możliwe również na wydruku fiskalnym.

mgr farm. Marek Matysik

wiceprezes ORA

 

źródła:

http://www.rynekaptek.pl/komunikaty-urzedowe/kiedy-apteka-powinna-zareje...

https://bdo.mos.gov.pl/news/nie-wszyscy-przedsiebiorcy-musza-dokonac-wpi...

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001431/O/D20151431...