Prośba o poparcie Posła na Sejm RP Tomasza Kostusia

 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Tomasz Kostuś

Biuro Poselskie: ul. Katowicka 55 45-061 Opole

Szanowni Państwo,

Opole, 23 stycznia 2017 r.

Zwracam się do Państwa z prośbą o zaangażowanie oraz włączenie się za moim pośrednictwem, w proces tworzenia przepisów prawa, który w istotny sposób dotyczy Państwa grupy zawodowej.

W ostatnich miesiącach rozpoczęto procedowanie dwóch projektów ustaw, nowelizujących obowiązującą ustawę z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne. (Dz. U. 2016 poz. 2142).

Pierwszy z projektów, to projekt rządowy, dotyczący przede wszystkim dostosowania przepisów krajowych do dyrektywy wspólnotowej 83/2001/WE w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi. Drugi z projektów, to projekt poselski, którego treść została przekazana do Marszałka Sejmu.

W związku z tym, że poselskie projekty ustaw nie podlegają obowiązkowym konsultacjom społecznym, chciałbym zapoznać Państwa, z głównymi założeniami poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

...

Cały tekst w załączniku

mgr farm. Marek Matysik