Opolska Okręgowa Izba Aptekarska z głębokim żalem zawiadamia...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

mgr farm. Maria Sokół

Msza Żałobna zostanie odprawiona

3 marca 2018 r. (sobota), o godzinie 11.00

w Kościele Matki Boskiej Bolesnej

ul. Kłodnicka 2 Kędzierzyn-Koźle.

Po mszy żałobnej odbędzie się Ceremonia Pogrzebowa.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i przyjaciołom

składają członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej