Opolska Okręgowa Izba Aptekarska z głębokim żalem zawiadamia...

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

mgr farm. Jakuba Morawskiego

Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się

w dniu 19 lutego 2021 r. (w piątek) o godzinie 13:00

w Nowej Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Opole-Półwieś.

Odprowadzenie urny do Kolumbarium

będzie miało miejsce o godzinie 14:00.

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom

składają

członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

i Oddziału PTFarm w Opolu