Opolska Okręgowa Izba Aptekarska z głębokim żalem zawiadamia...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że  w dniu  17.03.2020r. zmarł

mgr farm. Mieczysław Ozaist

Msza Żałobna zostanie odprawiona

20 marca 2020r. o godzinie 14.00

w Kościele w Krapkowice - Otmęt

ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną msza w pierwszej kolejności przeznaczona jest dla Rodziny

Po mszy żałobnej odbędzie się Ceremonia Pogrzebowa na Cmentarzu Krapkowice - Otmęt

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i przyjaciołom

składają

członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

i Oddziału PTFarm w Opolu