Odznaczenia 2020 r.

Szanowni Państwo,
Opolska Okręgowa Izba Aptekarska  ma możliwość złożenia do Naczelnej Rady Aptekarskiej wniosków w sprawie nadania zasłużonym farmaceutom wyróżnień samorządowych i państwowych.
Uprzejmie proszę o zgłaszanie do Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej wniosków o nadanie odznaczeń:
• odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia" nadawana przez Ministra Zdrowia;
• krzyż zasługi nadawany przez Prezydenta RP,

oraz wniosków o przyznanie odznaczeń samorządu aptekarskiego:

     - Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego

     - Wielka Pieczęć Aptekarstwa Polskiego,

     - Mecenas Samorządu Aptekarskiego,

W przypadku odznaczeń resortowych i państwowych należy podać dane wymienione we wniosku wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu  należy wymienić konkretne działania osoby na rzecz środowiska aptekarskiego i społeczności.
Do wszystkich wniosków bardzo proszę dołączyć „Oświadczenie o niekaralności" osoby nominowanej do odznaczenia, medalu, itd podpisane przez tę osobę.

Wnioski mogą być przekazane:
– osobiście do biura izby,
– drogą pocztową na adres izby: Opolska Okręgowa Izba Aptekarka ul. Katowicka 50, 45-061 Opole.

Wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne zostaną rozpatrzone przez Opolska Okręgową Radę Aptekarska,  a przy pozytywnej opinii przesłane do Naczelnej Rady Aptekarskiej.