Krótka opowieść o tym jak święci Kosma i Damian za sprawą aptekarzy Opolszczyzny przybyli do kaplicy św. Sebastiana w Kamieniu Śląskim i w niej pozostali

Kamień Śląski to urocza miejscowość położona w samym sercu Śląska Opolskiego, w gminie Gogolin. Od czasu odbudowania przez diecezję opolską ( lata 90 – te XX w.), sanktuarium św. Jacka oraz pałacu Odrowążów, jest chętnie odwiedzany przez licznych gości z kraju i z zagranicy. Sanktuarium to, sławę zawdzięcza jednemu z najwybitniejszych Europejczyków średniowiecza św. Jackowi, który urodził się w tutejszym pałacu. Liczne rzesze turystów, pielgrzymów i kuracjuszy, przyciąga także utworzone w latach 2006 – 2012 centrum rehabilitacyjno-wypoczynkowe, specjalizujące się w wodolecznictwie, opartym na metodach leczenia, księdza Sebastiana Kneippa. Na terenie sanatorium znajduje się kaplica pod wezwaniem św. Sebastiana, służąca nie tylko kuracjuszom, ale także ludziom nie korzystającym z dobrodziejstw zakładu leczniczego.

Te wspaniałe dzieła są wyłączną zasługą arcybiskupa Alfonsa Nossola, wielkiego orędownika leczenia metodami księdza Kneippa oraz księdza prałata dra Alberta Gleasera, obecnego dyrektora Sebastianeum Silesiacum. Ksiądz Albert zaangażowany był w odbudowę pałacu i sanktuarium, a następnie kierował przebudową i i adaptacją byłych przypałacowych zabudowań gospodarczych na potrzeby sanatorium. Jest także od dwudziestu pięciu lat duszpasterzem aptekarzy Opolszczyzny.

Takie to piękne miejsce wybrali sobie farmaceuci Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej na coroczne spotkania połączone z wielkopostnymi rekolekcjami, które w tym roku odbyły się już po raz dwudziesty piąty. W tym miejscu należy dodać, że sława tych spotkań wykracza daleko poza region Śląska Opolskiego. Gościmy kolegów ze Stargardu, Rybnika, Bielska – Białej, Żywca i Krakowa. Wszyscy oni zgodnie twierdzą, że jest to magiczne miejsce.

Rekolekcje odbywają się od pewnego czasu zawsze w tygodniu poprzedzającym Niedzielę Palmową; w tym roku przypadły 6-go i 7- go kwietnia. Nasze spotkania dzielą się na dwie części, które można nazwać profanum i sacrum. W części pierwszej omawiane są bieżące sprawy dotyczące naszego środowiska, jest także krótki wykład związany z historią naszego zawodu, oraz parę minut dla sponsorów. Następnie przy kolacji toczą się aptekarskie rozmowy. Część druga dotyczy ducha, warto w tym miejscu wspomnieć wzruszającą, aptekarską drogę krzyżową napisaną przez naszego kolegę mgra Waltera Pykę, w której uczestniczymy. Nauki rekolekcyjne prowadzi ksiądz prałat dr Albert Gleaser.

W tym roku minęło ćwierć wieku od naszego pierwszego spotkania w Kamieniu Śląskim. Z tej okazji aptekarze Opolszczyzny ufundowali obraz przedstawiający naszych patronów świętych Kosmę i Damiana. Na tabliczce umieszczonej na ramie obrazu widnieje napis:... Święci Kosma i Damian – dar Aptekarzy Opolszczyzny, A. D. 2019... Z tyłu dzieła jest krótki opis :... „ Ad gloriam pharmaciae”. Obraz pędzla Adama Grocholskiego, brzeskiego plastyka, przedstawiający patronów aptekarzy Kosmę i Damiana, ofiarowany przez Aptekarzy Opolszczyzny z okazji Jubileuszowych XXV Rekolekcji Wielkopostnych, kaplicy św. Sebastiana...

Obraz został uroczyście poświęcony przez arcybiskupa Alfonsa Nossola podczas niedzielnej mszy świętej, arcybiskup wygłosił także kazanie, które śmiało można nazwać filozoficznym traktatem, w którym główna myśl sprowadzała się do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, tak jak to czynili nasi patroni.

Adam Grocholski to autor wielu prac malarskich znajdujących się na terenie Sanktuarium św. Jacka i Sebastianeum w Kamieniu Śląskim. Jego dorobek artystyczny jest ogromny, nie sposób go tutaj przedstawić, ograniczę się więc tylko do paru przykładów. Dla francuskiego wydawnictwa wykonał kilkadziesiąt kopii malarstwa klasycznego, impresjonistycznego oraz modernistycznego. Współpraca z Zakładem Narodowym „Ossolineum” zaowocowała namalowaniem kilkunastu portretów fundatorów i dyrektorów tej szacownej instytucji.

Adam Grocholski sam mówi, że miał ogromne szczęście w swojej pracy, ponieważ zlecono mu konserwację i rekonstrukcję wyjątkowego dzieła, „Panoramy Plastycznej Miasta Lwowa”. Jest to wyjątkowej urody makieta architektoniczna Lwowa z 1772 roku. Obecnie pracuje nad scenami z życia św. Rity do ołtarza w Głębinowie.

Nasi patroni Kosma i Damian uwiecznieni na obrazie przez Adama Grocholskiego wspaniale się prezentują w kaplicy św. Sebastiana, ale co najważniejsze, są świadectwem idei humanizmu, bliskiej każdemu farmaceucie, a streszczającej się w zdaniu...Salus aegroti suprema lex, esto...

Galeria: