Instrukcja wystawiania i realizacji e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie