Praca specjalizacyjna mgr farm. Sylwii Jokiel-Szczędziny