Praca specjalizacyjna mgr farm. Łukasza Kaniuczaka