Historia Magistra Vita Est

Historia Magistra Vita Est.

Historia jest nauczycielką życia.

Ta łacińska sentencja była inspiracją do powołania w dniu 25 października 2012 roku Sekcji Historyczno-Etycznej "Źródło".