Fizycy miejscy...

Fizycy miejscy i pierwsi aptekarze opolscy.