Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego-27.05.2021r. godz. 17.30

Koleżanki  i Koledzy - członkowie Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutyczne w Opolu.

Zapraszamy wszystkich na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze  Zgromadzenie Członków Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, które odbędzie się  27 maja 2021 roku o godzinie 17 minut 30 na Sali Konferencyjnej nr 33,  II piętro w Siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Opolu przy ulicy Katowickiej 50.

 

Prezes Opolskiego Oddziału PTFarm.

mgr farm. Andrzej Prygiel