Odpowiedź Prezesa NFZ na pismo Prezsa NRA w sprawie realizacji recept po zgonie pacjenta