Przepisy i opracowania

Wykaz aktów prawnych 
(wraz z hiperłączami do dokumentów źródłowych*)
dotyczących m.in. aptek (ogólnodostępnych, szpitalnych, punktów aptecznych) oraz hurtowni farmaceutycznych

Stan prawny na 17.09.2019r

(zmiany - dział III, opis - dział IV

 

DZIAŁ I Kodeks i Ustawy

 

1. Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej 2012 

NIAhttps://www.nia.org.pl/kodeks-etyki/

 

Izby aptekarskie

 

2.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich 

DU 2019.0.1419

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1419/1

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001419

 

Prawo farmaceutyczne

3.a) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie

niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Art. 4)

DU 2019.0.1590
RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1590/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001590

3.b) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.

o zmianie ustawy - Prawo Farmaceutyczne

DU 2019.0.1542
RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1542/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001542

3.c) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r.

o zmianie Prawo Farmaceutyczneoraz niektórych innych ustaw(Art. 1)

DU 2019.0.959
RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/959/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000959

3.d) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne

DU 2019.0.499
RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/499/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000499

 

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych

4.a) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie

niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Art. 5)

DU 2019.0.1590
RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1590/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001590

4.b) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Art. 3)

DU 2019.0.1394
RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1394

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001394

4.c) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

DU 2019.0.1373
RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1373/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001373

 

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

5.a) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie

niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Art. 4)

DU 2019.0.1590
RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1590/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001590

5.b) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r.

o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznychoraz niektórych innych ustaw (Art. 1)

DU 2019.0.1096

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1096/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2019000106

5.c) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

DU 2019.0.784
RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/784/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000784

 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

DU 2019.0.852

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/852/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000852

Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych

i wojskowych oraz ich rodzin

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

DU 2016.0.871

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/871/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000871

Ustawa o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym

cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

8.a) Ustawa z dnia 29 października 2010 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych orazustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

DU 2010.225.1465

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/225/1465/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102251465

8.b)Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.

o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

DU 2006.249.1824

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2006/s/249/1824/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062491824

 

Ustawa oweteranach działań poza granicami państwa

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy oweteranach działań poza granicami państwa
DU 2019.0.1569

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1569/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001569

Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

10.a)Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r.

o zmianie ustawy – Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw(Art. 3)

DU 2018.0.1375

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1375/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001375

10.b)Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy oUrzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DU 2016.0.1718

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1718/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001718

 

Przepisy wprowadzające

11.Ustawa z dnia 6 września 2001 r.

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

DU 2001.126.1382

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2001/s/126/1382/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011261382

 

Ustawa o wyrobach medycznych

12.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r.

wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych

DU 2018.0.175

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/175/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000175

Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
DU 2018.0.1541 
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1541/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001541

 

Przepisy wprowadzające

14. Ustawa z 24 kwietnia 2009 r.

Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia

DU 2009.76.641

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/76/641/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090760641

 

Ustawa o działalności leczniczej

15.a) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r.

o zmianie Prawo Farmaceutyczneoraz niektórych innych ustaw(Art. 2)

DU 2019.0.959
RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/959/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000959

15.b)Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.

o zmianie ustawy o działalności leczniczejoraz niektórych innych ustaw (Art. 1)

DU 2018.0.2219

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2219/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002219

15.c) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

DU 2018.0.2190
RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2190/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002190

 

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych

16.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

DU 2019.0.1440

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1440/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001440

 

Ustawa - Prawo zamówień publicznych

17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych

DU 2018.0.1986

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1579/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001986

 

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

18.a) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie

niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Art. 1)

DU 2019.0.1590
RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1590/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001590

18.b)Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

DU 2019.0.537

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/537/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000537

 

Ustawa o zawodzie felczera

19. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera

DU 2018.0.2150

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2150/1

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002150

 

Ustawa o zdrowiu publicznym

20.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym

DU 2017.0.2237

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2237/1

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002237

 

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia

21.a) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie

niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Art. 9)

DU 2019.0.1590
RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1590/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001590

21.b) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r.

o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw(Art. 2)

DU 2019.0.1096

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1096/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2019000106

21.c) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.

o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowiaoraz niektórych innych ustaw(Art. 1) 

DU 2018.0.1515

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1515/1

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001515

21.d) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Art. 6 i Art. 8)

DU 2018.0.697

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/697/1

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000697

21.e)Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

DU 2017.0.1845

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1845/1

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001845

 

Ustawa o produktach biobójczych

22. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych

DU 2018.0.2231

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2231/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002231

 

23. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marcaa 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

DU 2019.0.576
RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/576/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000576

 

Kwalifikacje zawodowe nabyte w UE

24.Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Ustawa zmienia m.in.: 

Ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.

Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

DU 2016.0.65

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/65/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000065

 

Ustawa o rezerwach strategicznych

25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych

DU 2017.0.1846
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1846/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001846

 

Ustawa o produktach kosmetycznych

26. Ustawa z dnia 4 października 2018 r.

o produktach kosmetycznych

DU 2018.0.2227

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2227/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002227

 

 

DZIAŁ II Obwieszczenia i rozporządzenia

 

1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Ogłoszony: 2019-08-30

Obowiązuje: 2019-09-01

Dz. Urz. Min. Zdr. 2019.65

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/65/

 

2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 wrzesnia 2019 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Ogłoszony: 2019-09-13

Obowiązuje: 2019-09-15

Dz. Urz. Min. Zdr. 2019.74

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/74/

 

3.Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ogłoszony: 2019-06-05

Stan na: 2019-01-01

Dz. Urz. Min. Zdr. 2019.44

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/44/

 

4.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

DU 2019.0.1745

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1745/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001745

4.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

DU 2018.0.1591

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1591/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001591

 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r.

w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

DU 2018.0.1555

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1555/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001555

 

 

6.Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

DU 2019.0.1267

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1267/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001267

 

7.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

DU 2019.0.1253

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1253/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001253

7.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

DU 2019.0.718

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/718/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000718

7.c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

DU 2019.0.436

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/436/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000436

7.d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

DU 2018.0.1773

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1773/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001773

7.e) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r.

w sprawie recept

DU 2018.0.745

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/745/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000745

 

8.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych

DU 2019.0.943

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/943/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000943

 

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

DU 2018.0.2008

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2008/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002008

 

10. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety 

DU 2018.0.1951

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1951/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001951

 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

DU 2018.0.1821

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1821/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001821

 

12.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

DU 2018.0.1626

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1626/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001626

12.b) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

DU 2015.0.1109

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1109/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001109

 

13.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r.

zmieniające rozporządzeniew sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

DU 2018.0.909

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/909/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000909

13.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

DU 2011.18.94

RCL http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/18/94

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110180094

 

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

DU 2018.0.499

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/499/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000499

 

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne

DU 2018.0.299

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/299/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000299

 

 1. 16.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r.
 2. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
 3. DU 2018.0.281
 4. RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/281/1
 5. ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000281

16.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 

DU 2017.0.1061

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1061/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001061

 

17.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

DU 2017.0.2428

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2428/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002428

17.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

DU 2010.204.1353

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/204/1353

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102041353

 

18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste oraz szczegółowego zakresu danych i wykazu dokumentów objętych tym wnioskiem

DU 2017.0.2337

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2337/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002337

 

19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r.

w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych 

DU 2017.0.1582

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1582/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001582

 

20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

DU 2017.0.1217

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1217/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001217

 

21.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia 

DU 2017.0.1058

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1058/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001058

21.b) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

DU 2017.0.547

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/547/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000547

 

22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

DU 2017.0.0969

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/0969/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000969

 

23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

DU 2017.0.0885

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/0885/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000885

 

24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów 

DU 2017.0.516

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/516/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000516

 

25. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 

DU 2017.0.509

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/509/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000509

 

26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży

DU 2016.0.2189

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2189/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002189

 

27.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz wydawania produktów leczniczych z tych aptek

DU 2016.0.1960

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1960/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001960

 

28. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności

DU 2016.0.1769

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1769/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001769

 

29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

DU 2016.0.1179

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1179/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001179

 

30. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

DU 2016.0.1128

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1128/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001128

 

31.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. 

w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1 

DU 2016.0.1085

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1085/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001085

 

32.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. 

w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego

DU 2016.0.1044

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1044/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001044

 

33.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie uznawania praktyki zawodowej odbytej przez technika farmaceutycznego

DU 2016.0.816

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/816/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000816

 

34. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” 

DU 2015.0.2098

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2098/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002098

 

35. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

DU 2015.0.1889

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1889/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001889

 

36. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

DU 2015.0.481

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/481/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000481

 

37. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawiemaksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty

DU 2014.0.765

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/765/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000765

 

38.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego

DU 2013.0.1478

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1478/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001478

 

39.Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

DU 2013.0.698

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/698/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000698

 

40.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

DU 2013.0.665

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/665/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000665

 

41.a)Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie list subwencji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

DU 2013.0.540

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/540/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000540

41.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

DU 2005.72.642

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/72/642/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050720642

 

42.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych oraz surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych

DU 2013.0.491

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/491/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000491

 

43. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawieogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

DU 2013.0.364

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/364/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000364

 

44. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r.

w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej

DU 2012.0.489

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/489/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000489

 

45. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r.

w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

DU 2012.0.1259

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1259/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001259

 

46. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie inspekcji badań klinicznych

DU 2012.0.477

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/477/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000477

 

47. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia

DU 2012.0.349

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/349/1

(podświetlony na niebiesko na stronie RCL)

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000349

(uznany za uchylony – data uchylenia: 2017-01-01)

MZhttps://www.gov.pl/zdrowie/sprowadz-leki-z-zagranicy

 

48. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

DU 2012.0.348

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/348/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000348

 

49. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 

DU 2012.0.236

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/236/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000236

 

50.a)Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

DU 2011.10.56

RCLhttp://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/10/56

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110100056

50.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r.

w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

DU 2003.97.891

RCL http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/97/891

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030970891

 

51.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

DU 2010.204.1352

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/204/1352/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102041352

51.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

DU 2009.155.1234

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/155/1234/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091551234

51.c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu poza aptecznego oraz punktach aptecznych

DU 2009.24.151

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/24/151/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090240151

 

52. Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek

DU 2009.129.1069

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/129/1069/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091291069

 

53. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r.

w sprawie praktyki zawodowej w aptece

DU 2009.31.215

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/31/215/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090310215

 

54. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza aptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

DU 2009.21.118

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/21/118/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090210118

 

55. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie reklamy produktów leczniczych

DU 2008.210.1327

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/210/1327/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082101327

 

56. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

DU 2008.57.347

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/57/347/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080570347

 

57. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r.

w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

DU 2007.150.1072

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/150/1072/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071501072

 

58. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2007 r. 

w sprawie sposobu przeprowadzenia i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

DU 2007.146.1027

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/146/1027/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071461027

 

59. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r.

w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych

DU 2007.24.153

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/24/153/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070240153

 

60. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r.

w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście

DU 2005.189.1603

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/189/1603/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051891603

 

61.a) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2005 r.

o sprostowaniu błędów

DU 2005.134.1130

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/134/1130/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051341130

61.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"

DU 2005.123.1034

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/123/1034/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051231034

61.c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"

DU 2004.136.1458

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/136/1458/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041361458

 

62.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

DU 2005.122.1032

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/122/1032/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051221032

62.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r.

w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

DU 2002.126.1082

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/126/1082/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021261082

 

63. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r.

w sprawie szczegółowych uprawnień zawodowych felczera

DU 2005.45.434

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/45/434/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050450434

 

64. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

DU 2004.274.2723

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/274/2723/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042742723

 

65. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2004 r.

w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej

DU 2004.13.115

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/13/115/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040130115

 

66. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2003 r.

w sprawie wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Obrony Narodowej

DU 2003.179.1755

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/179/1755/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031791755

 

67. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów

DU 2003.65.612

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/65/612/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650612

 

68. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

DU 2003.65.609

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/65/609/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650609

 

69.a) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2003 r.

o sprostowaniu błędów

DU 2003.47.406

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/47/406/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030470406

69.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle określonych czynności ze względu na stan zdrowia

DU 2003.27.232

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/27/232/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030270232

 

70. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej oraz obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi

DU 2003.37.325

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/37/325/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030370325

 

71. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów.

DU 2002.219.1845

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/219/1845/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022191845

 

72. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

DU 2002.216.1831

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/216/1831/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022161831

 

73. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r.

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnejutworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

DU 2002.208.1770

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/208/1770/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022081770

 

74Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2002 r.

w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DU 2002.191.1600

RCLhttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/191/1600/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021911600

 

75. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r.

w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.

DU 2002.187.1566

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/187/1566/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021871566

 

76. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r.

w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

DU 2002.187.1565

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/187/1565/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021871565

 

77. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r.

w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki.

DU 2002.171.1395

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/171/1395/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021711395

 

78. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki

DU 2002.161.1338

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/161/1338/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021611338

 

79. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną.

DU 2002.161.1337

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/161/1337/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021611337

 

80. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

DU 2002.113.0989

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/113/989/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021130989

 

81. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1992 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawiania i zawieszania prawa wykonywania zawodu aptekarza z powodu niezdolności do wykonywania zawodu.

DU 1992.94.470

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1992/s/94/470/1

ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920940470

 

DZIAŁ III Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji

 

17 września 2019 r.

Dział I (ustawy)

a) Dodano: 

bz.

b) Zmieniono:

pkt 2 ujednolicenie(D.U. 2019.0.1419) zamiast 2 a, b

pkt 3 a, b, c, d 2 zmiany(D.U. 2019.0.1542, 1590) zamiast 3 a, b 

pkt 4 a, b, c 2 zmiany(D.U. 2019.0.1394, 1590) zamiast 4 

pkt 5 a, b, c zmiana(D.U. 2019.0.1590) zamiast 5 a, b

pkt 9 ujednolicenie(D.U. 2019.0.1569) zamiast 9 a, b 

pkt 16 ujednolicenie(D.U. 2019.0.1440) zamiast 16 poprzednie ujednolicenie) 

pkt 18 a, b zmiana(D.U. 2019.0.1590) zamiast 18 

pkt 21 a, b, c, d, e zmiana(D.U. 2019.0.1590) zamiast 21 a - d

c) Poprawiono:

w wersji 7/8.2019 błędne pkt, które zostały usunięte:

2.a), 3.a), 5.b)

 

Dział II (rozporządzenia)

a) Dodano: 

pkt 5 nowy (D.U. 2019.0.1555) uchylono 582 z 2019 r.

b) Zmieniono:

pkt 1 nowy (obw. MZ 2019.65)

pkt 2 nowy(obw. MZ 2019.74)

pkt 3 nowy (obw. MZ 2019.44)uzupełnienie

pkt 4 a, b zamiast 11 (D.U. 2019.0.1745) 

 

zmiana numeracji

pkt 6 – 12 (dawne 4 – 10)

pkt 13 – 81 (dawne 12 – 80)

c) Poprawiono:

bz.

 

 

DZIAŁ IV Opis opracowania

W dziale pierwszym - ustawy są umieszczone wg klucza ważności (moim zdaniem) z tym, że na pierwszym miejscu jest Kodeks Etyki. W przypadku poprawianej ustawy na pierwszym miejscu jest poprawka (tzn. pod literą a) a na kolejnym ustawa główna lub obwieszczenie Marszałka o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy (pod literą blub c). 

W dziale drugim - rozporządzenia są umieszczone wg klucza opublikowania w Dzienniku Ustaw z tym, że na pierwszym miejscu jest Obwieszczenie Ministra Zdrowia, które zmienia się co dwa miesiące, a na drugim Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W przypadku poprawianego rozporządzenia o kolejności w zestawieniu ogólnym decyduje umieszczenie poprawki najświeższej w Dzienniku Ustaw. Poprawki są umieszczane w pierwszej kolejności (tzn. pod literą a)a na kolejnym miejscu poprawka wcześniejsza czy też właściwe rozporządzenie.

RCL– Rządowe Centrum Legislacji

ISAP– Internetowy System Aktów Prawnych

Uwagi, zauważone błędy lub ewentualne nowe akty prawne proszę przesyłać na mój adres mailowy marematy@poczta.onet.pl

 

Opole, dn. 17.09.2019 r.

wersja 9/10.2019

(Dz.U. 2019.0. ostatnia poz. 1768)

opracował: mgr farm. Marek Matysik

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Opolu

 

Hiperłącza korzystają z zasobów Rządowego Centrum Legislacji oraz z zasobów Internetowego Systemu Aktów Prawnych 

 

Polecamy strony www Rządowego Centrum Legislacji :

http://rcl.gov.pl

http://www.dziennikustaw.gov.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji. 

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. 

W Dzienniku Ustaw ogłaszane są akty normatywne i inne akty prawne.

Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw. Dzień ogłoszenia aktu w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

W Dzienniku Ustaw ogłasza się:

 1. Konstytucję;
 2. ustawy;
 3. rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;
 5. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4;
 6. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw;
 7. uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra, a także akty prawne dotyczące: 
  1. stanu wojny i zawarcia pokoju; 
  2. referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji; 
  3. skrócenia kadencji Sejmu; 
  4. wyborów do Sejmu i Senatu; 
  5. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 
  6. powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. stanu wojennego;
  8. stanu wyjątkowego;
  9. stanu klęski żywiołowej;
  10. ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ważności referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji, oraz inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Kancelaria Sejmu dokłada wszelkich starań, aby informacje z bazy ISAP zamieszczane były niezwłocznie po ich opublikowaniu w postaci elektronicznej, żeby były rzetelne i kompletne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w ISAP w sieci Internet. ISAP nie jest źródłem prawa a elektroniczna wersja tekstów ujednoliconych ustaw opracowywanych w KS może być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

Nie dokonujemy wyszukiwania na zamówienie, a jedynie udostępniamy swoje zasoby. Nie interpretujemy również obowiązujących przepisów jak również nie udzielamy wyjaśnień w sprawach związanych z ich stosowaniem.

Zezwala się na wykorzystywanie (w tym kopiowanie) materiałów znajdujących się w bazie ISAP w sieci Internet, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia.

Prosimy osoby korzystające z naszej bazy po raz pierwszy o dokładne zapoznanie się z zawartością opcji "Pomoc"

UWAGA!Z dniem 1 stycznia 2012 r. wydawca Dz.U. i M.P. zaprzestał nadawania numerów w rocznikach wydawnictw urzędowych, oznaczając jedynie kolejne numery pozycji w roczniku. Z uwagi na wymagania systemu ISAP i stosowanie (14 znakowego) identyfikatora zawierającego rok, numer i pozycję - wszystkie dokumenty od 2012 r. mają w miejsce "numeru" wpisane "000". Przy wyszukiwaniu w formularzu do zadawania pytań należy podawać tylko rok i pozycję z pominięciem pola "numer."

Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF