Przepisy i opracowania

Wykaz aktów prawnych 
(wraz z hiperłączami do dokumentów źródłowych*)
dotyczących m.in. aptek (ogólnodostępnych, szpitalnych, punktów aptecznych) oraz hurtowni farmaceutycznych

Stan prawny na 19.07.2018r

(zmiany - dział III, opis - dział IV)

DZIAŁ I Kodeks i Ustawy

1. Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej 2012
NIA http://nia.org.pl/page/82/gt-kodeks-etyki-aptekarza-rzeczypospolitej-pol...

Izby aptekarskie
2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich
DU 2015.0.1991
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1496/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001496

Prawo farmaceutyczne
3.a) Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Art. 1)
DU 2018.0.1375
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1375/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001375
3.b) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Art. 4)
DU 2018.0.697
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/697/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000697
3.b) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r .w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne
DU 2017.0.2211
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2211/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002211

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
4.a) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Art. 5)
DU 2018.0.697
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/697/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000697
4.b) Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
DU 2017.0.2434
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2434/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002434
4.c) Ustawa z dnia 29 września 2017 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 1)
DU 2017.0.2110
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2110/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002110
4.d) Ustawa z dnia 25 maja 2017 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 1, 4)
DU 2017.0.1200
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1200/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001200
4.e) Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
DU 2016.0.2250
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2250/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002250
4.f) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 1, 3, 4)
DU 2016.0.2173
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2173/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002173
4.g) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
DU 2016.0.1793
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1793/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001793

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
5.a) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Art. 7)
DU 2018.0.697
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/697/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000697
5.b) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
DU 2017.0.1844
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1844/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001844

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
DU 2018.0.1030
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1030/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001030

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
DU 2016.0.871
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/871/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000871

8.a) Ustawa z dnia 29 października 2010 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
DU 2010.225.1465
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/225/1465/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102251465
8.b) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
DU 2006.249.1824
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2006/s/249/1824/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062491824

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa
DU 2011.0.937
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/937/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000937

10.a) Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Art. 3)
DU 2018.0.1375
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1375/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001375
10.b) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
DU 2016.0.1718
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1718/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001718

11. Ustawa z dnia 6 września 2001 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
DU 2001.126.1382
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2001/s/126/1382/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011261382

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych
DU 2017.0.211
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/211/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000211

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
DU 2017.0.149
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/149/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000149

14. Ustawa z 24 kwietnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/76/641/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090760641

Ustawa o działalności leczniczej
15.a) Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Art. 4)
DU 2018.0.1375
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1375/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001375
15.b) Ustawa z dnia 29 września 2017 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 3)
DU 2017.0.2110
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2110/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002110
15.c) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej
DU 2016.0.1638
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1638/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001638

16.a) Ustawa z dnia 29 września 2017 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 2)
DU 2017.0.2110
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2110/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002110
16.b) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
DU 2017.0.1311
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1311/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001311

17.a) Ustawa z dnia 29 września 2017 r.
o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych
DU 2017.0.2018
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2018/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170002018
17.b) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych
DU 2017.0.1579
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1579/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001579

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
18.a) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Art. 2)
DU 2018.0.697
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/697/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000697
18.b) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
DU 2018.0.617
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/617/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000617

19.a) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Art. 1)
DU 2018.0.697
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/697/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000697
19.b) Ustawa z dnia 9 października 2015 r.
o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (art.2)
DU 2015.0.1991
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1991/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001991
19.c) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera
DU 2012.0.1133
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1133/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001133

20. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym
DU 2017.0.2237
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2237/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002237

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia
21.a) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Art. 6 i Art. 8)
DU 2018.0.697
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/697/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000697
21.b) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
DU 2017.0.1845
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1845/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001845

22.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych
DU 2018.0.122
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/122/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000122

23. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
DU 2018.0.123
RCL dziennikustaw.gov.pl/du/2018/123/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000123

24. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Ustawa zmienia m.in.:
Ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.
Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
DU 2016.0.65
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/65/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000065
25. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach strategicznych
DU 2017.0.1846
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1846/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001846

DZIAŁ II Obwieszczenia i rozporządzenia

1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Ogłoszony: 2018-06-29
Obowiązuje: 2018-07-01
Dz. Urz. Min. Zdr. 2018.51
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/51/

2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2018r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ogłoszony: 2018-07-13
Obowiązuje: 2018-07-13
Dz. Urz. Min. Zdr. 2018.58
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/58/

3. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 16 kwietnia 2018r.
w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ogłoszony: 2017-04-16
Stan na: 2017-01-01
Dz. Urz. Min. Zdr. 2018.23
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/23/
4a. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
DU 2018.0.909
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/909/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000909
4b. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
DU 2011.18.94
RCL http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/18/94
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110180094

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie recept
DU 2018.0.745
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/745/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000745

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych
DU 2018.0.499
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/499/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000499

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne
DU 2018.0.299
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/299/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000299

8.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
DU 2018.0.281
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/281/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000281
8.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
DU 2017.0.1061
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1061/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001061

9.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
DU 2017.0.2428
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2428/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002428
9.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
DU 2010.204.1353
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/204/1353
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102041353

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste oraz szczegółowego zakresu danych i wykazu dokumentów objętych tym wnioskiem
DU 2017.0.2337
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2337/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002337

11.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2017r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
DU 2017.0.2236
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2236/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002236
11.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
DU 2017.0.0979
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/0979/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000979
11.c) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
DU 2015.0.2032
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2032/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002032

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych
DU 2017.0.1582
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1582/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001582

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
DU 2017.0.1217
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1217/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001217

14.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
DU 2017.0.1058
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1058/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001058
14.b) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
DU 2017.0.547
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/547/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000547

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
DU 2017.0.0969
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/0969/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000969

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli
DU 2017.0.0885
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/0885/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000885

17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów
DU 2017.0.516
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/516/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000516

18. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
DU 2017.0.509
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/509/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000509

19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży
DU 2016.0.2189
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2189/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002189

20. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz wydawania produktów leczniczych z tych aptek
DU 2016.0.1960
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1960/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001960

21. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności
DU 2016.0.1769
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1769/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001769

22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2016 r.
w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania
DU 2016.0.1179
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1179/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001179

23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
DU 2016.0.1128
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1128/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001128

24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1
DU 2016.0.1085
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1085/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001085

25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego
DU 2016.0.1044
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1044/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001044

26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie uznawania praktyki zawodowej odbytej przez technika farmaceutycznego
DU 2016.0.816
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/816/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000816

27. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych
DU 2016.0.493
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/493/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000493

28. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
DU 2015.0.2098
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2098/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002098

29. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
DU 2015.0.1889
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1889/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001889

30. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki
DU 2015.0.1109
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1109/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001109

31. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych
DU 2015.0.481
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/481/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000481

32. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty
DU 2014.0.765
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/765/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000765

33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego
DU 2013.0.1478
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1478/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001478

34. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
DU 2013.0.698
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/698/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000698

35. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
DU 2013.0.665
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/665/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000665

36.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie list subwencji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
DU 2013.0.540
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/540/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000540
36.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
DU 2005.72.642
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/72/642/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050720642

37. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych oraz surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych
DU 2013.0.491
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/491/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000491

38. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
DU 2013.0.364
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/364/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000364

39. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r.
w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej
DU 2012.0.489
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/489/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000489

40. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych
DU 2012.0.1259
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1259/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001259

41. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie inspekcji badań klinicznych
DU 2012.0.477
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/477/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000477

42. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia
DU 2012.0.349
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/349/1
(podświetlony na niebiesko na stronie RCL)
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000349
(uznany za uchylony – data uchylenia: 2017-01-01)
MZ https://www.gov.pl/zdrowie/sprowadz-leki-z-zagranicy

43. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia
DU 2012.0.348
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/348/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000348

44. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1
DU 2012.0.236
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/236/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000236

45.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt
DU 2011.10.56
RCL http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/10/56
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110100056
45.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r.
w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt
DU 2003.97.891
RCL http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/97/891
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030970891

46.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
DU 2010.204.1352
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/204/1352/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102041352
46.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
DU 2009.155.1234
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/155/1234/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091551234
46.c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu poza aptecznego oraz punktach aptecznych
DU 2009.24.151
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/24/151/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090240151

47. Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek
DU 2009.129.1069
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/129/1069/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091291069

48. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie praktyki zawodowej w aptece
DU 2009.31.215
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/31/215/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090310215

49. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza aptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych
DU 2009.21.118
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/21/118/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090210118

50. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie reklamy produktów leczniczych
DU 2008.210.1327
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/210/1327/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082101327

51. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych
DU 2008.57.347
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/57/347/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080570347

52. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego
DU 2007.150.1072
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/150/1072/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071501072

53. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2007 r.
w sprawie sposobu przeprowadzenia i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych
DU 2007.146.1027
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/146/1027/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071461027

54. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r.
w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych
DU 2007.24.153
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/24/153/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070240153

55. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r.
w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście
DU 2005.189.1603
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/189/1603/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051891603

56.a) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2005 r.
o sprostowaniu błędów
DU 2005.134.1130
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/134/1130/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051341130
56.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"
DU 2005.123.1034
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/123/1034/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051231034
56.c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r.
w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"
DU 2004.136.1458
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/136/1458/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041361458

57.a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego
DU 2005.122.1032
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/122/1032/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051221032
57.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r.
w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.
DU 2002.126.1082
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/126/1082/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021261082

58. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie szczegółowych uprawnień zawodowych felczera
DU 2005.45.434
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/45/434/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050450434

59. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
DU 2004.274.2723
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/274/2723/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042742723

60. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2004 r.
w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej
DU 2004.13.115
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/13/115/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040130115

61. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2003 r.
w sprawie wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Obrony Narodowej
DU 2003.179.1755
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/179/1755/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031791755

62. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów
DU 2003.65.612
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/65/612/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650612

63. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
DU 2003.65.609
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/65/609/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650609

64.a) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2003 r.
o sprostowaniu błędów
DU 2003.47.406
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/47/406/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030470406
64.b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle określonych czynności ze względu na stan zdrowia
DU 2003.27.232
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/27/232/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030270232

65. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej oraz obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi
DU 2003.37.325
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/37/325/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030370325

66. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów.
DU 2002.219.1845
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/219/1845/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022191845

67. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.
DU 2002.216.1831
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/216/1831/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022161831

68. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.
DU 2002.208.1770
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/208/1770/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022081770

69. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2002 r.
w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
DU 2002.191.1600
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/191/1600/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021911600

70. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r.
w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.
DU 2002.187.1566
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/187/1566/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021871566

71. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r.
w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.
DU 2002.187.1565
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/187/1565/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021871565

72. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r.
w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki.
DU 2002.171.1395
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/171/1395/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021711395

73. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r.
w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki
DU 2002.161.1338
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/161/1338/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021611338

74. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r.
w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną.
DU 2002.161.1337
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/161/1337/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021611337

75. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
DU 2002.113.0989
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/113/989/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021130989

76. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1992 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawiania i zawieszania prawa wykonywania zawodu aptekarza z powodu niezdolności do wykonywania zawodu.
DU 1992.94.470
RCL http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1992/s/94/470/1
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920940470

DZIAŁ III Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji
19 lipiec 2018 r.
Dział I (ustawy)
a) Dodano:
bz.
b) Zmieniono:
pkt 3 a – c (D.U. 2018.0.1375) zamiast 3 a - b
pkt 6 tekst jednolity (D.U. 2018.0.1030) zamiast 6 a - b
pkt 9 tekst jednolity (D.U. 2018.0.937) zamiast 9
pkt 10 a – b (D.U. 2018.0.1375) zamiast 10
pkt 15 a – c (D.U. 2018.0.1375) zamiast 15 a - b
c) Poprawiono:
pkt 10 tekst jednolity (D.U. 2016.0.1718) zamiast 10 a - b

Dział II (rozporządzenia)
a) Dodano:
bz.

b) Zmieniono:
pkt 1 nowy (obw. MZ 2018.51)
pkt 2 nowy (obw. MZ 2018.58)
c) Poprawiono:
bz.

DZIAŁ IV Opis opracowania
W dziale pierwszym - ustawy są umieszczone wg klucza ważności (moim zdaniem) z tym, że na pierwszym miejscu jest Kodeks Etyki. W przypadku poprawianej ustawy na pierwszym miejscu jest poprawka (tzn. pod literą a) a na kolejnym ustawa główna lub obwieszczenie Marszałka o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy (pod literą b lub c).
W dziale drugim - rozporządzenia są umieszczone wg klucza opublikowania w Dzienniku Ustaw z tym, że na pierwszym miejscu jest Obwieszczenie Ministra Zdrowia, które zmienia się co dwa miesiące, a na drugim Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W przypadku poprawianego rozporządzenia o kolejności w zestawieniu ogólnym decyduje umieszczenie poprawki najświeższej w Dzienniku Ustaw. Poprawki są umieszczane w pierwszej kolejności (tzn. pod literą a) a na kolejnym miejscu poprawka wcześniejsza czy też właściwe rozporządzenie.
RCL – Rządowe Centrum Legislacji
ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych
Uwagi, zauważone błędy lub ewentualne nowe akty prawne proszę przesyłać na mój adres mailowy marematy@poczta.onet.pl
Opole, dn. 19.07.2018 r.
(Dz.U. 2018.0. ostatnia poz. 1384)
opracował: mgr farm. Marek Matysik
Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Opolu
* Hiperłącza korzystają z zasobów Rządowego Centrum Legislacji oraz z zasobów Internetowego Systemu Aktów Prawnych
 ---
Polecamy strony www Rządowego Centrum Legislacji :
http://rcl.gov.pl
http://www.dziennikustaw.gov.pl
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.
W Dzienniku Ustaw ogłaszane są akty normatywne i inne akty prawne.
Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw. Dzień ogłoszenia aktu w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.
W Dzienniku Ustaw ogłasza się:
1. Konstytucję;
2. ustawy;
3. rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
4. rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;
5. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4;
6. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw;
7. uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra, a także akty prawne dotyczące:
1. stanu wojny i zawarcia pokoju;
2. referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji;
3. skrócenia kadencji Sejmu;
4. wyborów do Sejmu i Senatu;
5. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
6. powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
7. stanu wojennego;
8. stanu wyjątkowego;
9. stanu klęski żywiołowej;
10. ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ważności referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji, oraz inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.
Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.
Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)
Kancelaria Sejmu dokłada wszelkich starań, aby informacje z bazy ISAP zamieszczane były niezwłocznie po ich opublikowaniu w postaci elektronicznej, żeby były rzetelne i kompletne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w ISAP w sieci Internet. ISAP nie jest źródłem prawa a elektroniczna wersja tekstów ujednoliconych ustaw opracowywanych w KS może być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.
Nie dokonujemy wyszukiwania na zamówienie, a jedynie udostępniamy swoje zasoby. Nie interpretujemy również obowiązujących przepisów jak również nie udzielamy wyjaśnień w sprawach związanych z ich stosowaniem.
Zezwala się na wykorzystywanie (w tym kopiowanie) materiałów znajdujących się w bazie ISAP w sieci Internet, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia.
Prosimy osoby korzystające z naszej bazy po raz pierwszy o dokładne zapoznanie się z zawartością opcji "Pomoc"
UWAGA! Z dniem 1 stycznia 2012 r. wydawca Dz.U. i M.P. zaprzestał nadawania numerów w rocznikach wydawnictw urzędowych, oznaczając jedynie kolejne numery pozycji w roczniku. Z uwagi na wymagania systemu ISAP i stosowanie (14 znakowego) identyfikatora zawierającego rok, numer i pozycję - wszystkie dokumenty od 2012 r. mają w miejsce "numeru" wpisane "000". Przy wyszukiwaniu w formularzu do zadawania pytań należy podawać tylko rok i pozycję z pominięciem pola "numer."
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF