Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Opolu

Prezes Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

  • mgr farm. MAREK TOMKÓW

Wiceprezesi Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

  • mgr farm. MAREK MATYSIK
  • mgr farm. ANDRZEJ PRYGIEL

Sekretarz Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

  • mgr farm. ANNA STACHLIŃSKA

Skarbnik Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej 

  • mgr farm. ANNA LESZCZYŃSKA

Członek Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej 

  • mgr farm. KATARZYNA KĘDZIERSKA
  • mgr farm. PRZEMYSŁAW WYZGA