Okręgowy Sąd Aptekarski OOIA w Opolu

Okręgowy Sąd Aptekarski Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Opolu

Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekarskiego: 

mgr farm. BARBARA SZCZEGIELNIAK-Miasto Opole 

Członkowie Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

mgr farm. JÓZEF BORYCZKA-Miasto Opole

mgr farm. ANNA KONOPKA-KOTELUK-Powiat prudnicki

mgr farm. MAREK KOTELUK-Powiat prudnicki

mgr farm. JANUSZ NOWACZYŃSKI-Powiat kędzierzyńsko-kozielski

mgr farm. BEATA SIWY-Miasto Opole

mgr farm. RUDOLF WOJTALA-Powiat brzeski