Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OOIA w Opolu

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Opolu:

mgr farm. JAGODA PUDŁO-Powiat opolski

Zastępcy Rzecznika:

mgr farm. ELŻBIETA STACHLIŃSKA-Powiat opolski

mgr farm. ADAM URBANOWICZ-Powiat strzelecki

________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku 
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 9 z 2003 roku poz.108).

Art. 33. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy. 

Art. 45. Członkowie samorządu aptekarskiego podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza.