Ogłoszenie aktualne do dnia 09.05.2018r.

Apteka Prywatna w Jemielnicy zatrudni  Magistra Farmacji.

Bardzo dobre warunki finansowe, dofinansowanie kosztów dojazdu. Dobra

atmosfera w pracy, stabilne zatrudnienie.           Apteka nie jest czynna w

niedziele. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres

mail:   4-poryroku@wp.pl