Informacja dotycząca obowiązku rejestracji lodówek itd.

Informacja dotycząca obowiązku rejestracji lodówek, klimatyzatorów, pomp ciepła oraz gaśnic.

Na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej dr Piotr Brukiewicz umieścił swoje opracowanie dotyczące w/w tematu.

www.katowice.oia.pl/news/show/id/6635#tabs

mgr farm. Marek Matysik