XXVII Sympozjum Historii Farmacji -Komunikat Stargard 25-27.05.2018

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy Komunikat Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm dotyczący XXVII Sympozjum Historii Farmacji.