XXIV Międzynarodowy Kongres OSOZ- Zaproszenie

9 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się XXIV. Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia "Lecznictwo Szpitalne - Druga Linia Ochrony na Platformie OSOZ".

Mając na względzie integrację środowisk ochrony zdrowia i farmacji wokół wyzwania jakim jest transformacja technologiczna i organizacyjna ochrony zdrowia oraz farmacji, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Planujemy łącznie 10 sesji tematycznych  w tym sesję dla farmacji szpitalnej oraz liczne dyskusje. Forum uświetni uroczysta Gala Liderów Ochrony Zdrowia wraz z koncertem "Wieczór wiedeński" w siedzibie NOSPR, podczas której poznamy laureatów tegorocznej edycji prestiżowego Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia.
Poniżej przesyłam agendę sesji dedykowanej farmacji szpitalnej:
GODZINA

TYUŁ WYKŁADU, CHARAKTERYSTYKA

WYKŁADOWCA

10.31-11.00

PRZERWA KAWOWA, PRZEJŚCIE DO SALI PLENARNYCH, COFFEE BREAK (TRANSITION TO THE BRANCH CONFERENCES)

11.01-11.30
30 min

Nowe wyzwania przed farmacją szpitalną.

Dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło,
Konsultant Krajowy ds. Farmacji Szpitalnej

11.31-12.00
30 min

Monitorowanie farmakoterapii w leczeniu szpitalnym.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski,
Dyrektor Oddziału Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
Konsultant Krajowy ds. Radioterapii Onkologicznej

12.01-12.30
30 min

Rola apteki szpitalnej - jak może się zmienić dzięki nowoczesnym bazom wiedzy.

Piotr Kowalczyk, PHARMINDEX Poland Sp. z o.o.

12.31-13.00
30 min

Nowe obowiązki aptek szpitalnych wynikające z wdrożenia Dyrektywy Antyfałszywkowej na przykładzie funkcjonalności KS-ASW. Cz.I.

Paweł Dziąbek, KAMSOFT S.A.

13.01-14.00

PRZERWA OBIADOWA (LUNCH AND BREAK)

14.01-14.20
20 min

Status zmian w FP XI.

Dr Ewa Leciejewicz- Ziemecka,  Dyrektor Departamentu Farmakopeii Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

14.21-14.40
20 min

Nowe obowiązki aptek szpitalnych wynikające z wdrożenia Dyrektywy Antyfałszywkowej na przykładzie funkcjonalności KS-ASW. Cz. II.- Dyskusja.

Paweł Dziąbek, KAMSOFT S.A.

14.41-15.00
20 min

Farmaceuta szpitalny w badaniach klinicznych - oczekiwania.

Prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Składowski,
Dyrektor Oddziału Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
Konsultant Krajowy ds. Radioterapii Onkologicznej

15.01-15.20
20 min

Rola farmaceuty i farmakologa klinicznego w kształtowaniu bezpiecznej polityki lekowej w szpitalu.

Dr hab. nauk o zdrowiu Adam Fronczak, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

15.21-15.50

PRZERWA KAWOWA, POWRÓT DO SALI GŁÓWNEJ (COFEE BREAK, TRANSITION TO THE MAIN CONFERENCE HALL)

Rejestracja znajduje się pod linkiem:
https://osoz.pl/konferencja/szczegoly/1444

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie powyższych informacji do osób zainteresowanych.
Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem,
dr n.farm. Joanna Paprotna-Kwiecińska
Koordynator ds. strategii rynku zdrowia