Uwaga Fałszywe recepty

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu ostrzega przed realizacją sfałszowanych recept wystawionych na Durogesic.

Recepty wystawione są przez lek. Małgorzatę Kaczmarek z Przychodni Medicus w Opolu przy Pl. Piłsudskiego 5.

Z wyjaśnień uzyskanych od lekarza i administracji przychodni wynika, że:
1. Podany numer recepty nigdy nie figurował w systemie placówkowym Przychodni, z którego lekarz drukuje recepty pacjentowi. Dodatkowo, Przychodnia nie posiada go w zakresach numerów recept pobranych w Portalu Świadczeniodawcy NFZ dla doktor Małgorzaty Kaczmarek.
2. Pod wpisanym numerem PESEL, po weryfikacji w systemie Ewuś, widnieją dane innej osoby.
3. Dane pacjenta wpisane na recepcie nie figurują w systemie rejestracyjnym Przychodni, zarówno numer PESEL, jak też podane imię i nazwisko.
4. Dane Świadczeniodawcy wpisane na recepcie są niepoprawne / niepełne - m.in. Nazwa, pod REGONEM jest zawsze nazwa Poradni wystawiającej receptę (cd nadruku) oraz kod kreskowy.
5. P. dr Małgorzata Kaczmarek sygnuje swoje recepty pieczątką osobistą

źródło: WIF Opole