Uniwersytet Opolski otwiera 5-letnie studia na Wydziale Farmacji

W Opolu zaczynamy kształcić magistrów farmacji.

Uniwersytet Opolski oficjalnie, po uzyskaniu wszystkich zgód, zezwoleń i opinii, otwiera Wydział Farmacji.

Na stronie Uniwersytetu Opolskiego pojawiła się informacja o rozpoczęciu w dniu 5 sierpnia br. rekrutacji na 5-letnie studia magisterskie na nowo otwartym Wydziale Farmacji.

https://rekrutacja.uni.opole.pl/pl/offer/R2019-2020/programme/7-PRK-FAR-...

mgr farm. Marek Matysik

wiceprezes ORA