Szkolenia dla farmaceutów ze szczepień przeciw COVID-19

Szanowni Państwo,

członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, którzy przekazali w formie skanu ( oryginał należało przesłać pocztą) na adres mailowy biuro@ooia.pl  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (klauzula informacyjna do zapoznania) informujemy, że Opolska Okręgowa Izba Aptekarska przekazała Państwa dane do Naczelnej Izby Aptekarskiej, a następnie do CMKP.

Farmaceuci, którzy zostali zgłoszeni do CMKP, a nie odbyli szkolenia proszeni są o przesłanie prośby o włączenie na kolejny kurs na adres: med-learning@cmkp.edu.pl