Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

Szanowni Państwo

Od dnia 7 marca br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

DU 2019 Poz. 436 ogłoszony 6 marca br.

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/436/1

Wprowadzono dwie zmiany.

1. W przypadku recept pełnopłatnych nie trzeba wpisywać do systemu

(i DRR) nr REGON jeśli go nie ma na recepcie.

2. W przypadku recept refundowanych - receptę można zrealizować

ze zniżką jeśli nie zostały wpisane:

a) imię i nazwisko pacjenta ALE JEST nr PESEL - wtedy po okazaniu

dokumentu (np. dowód osobisty) uzupełniamy te dane na rewersie i w DRR

lub

b) brak jest nr PESEL ale jest imię i nazwisko pacjenta - wtedy po

okazaniu dokumentu (jw.) uzupełniamy te dane na rewersie i w DRR.

Komentarz:

ad 1) w przypadku REGON ustawodawcy prawdopodobnie chodzi o fakt braku

kodu kreskowego z nr REGON. Jeśli kod jest to możemy wprowadzić REGON do

systemu za pomocą czytnika jeśli kodu nie ma to nie musimy wpisywać

REGONU ręcznie - w mojej opinii (bo nikt nie odsyła recepty 100% gdy

REGON-u nie ma).

ad 2) Przy braku PESEL lub imienia i nazwiska pacjenta nie musimy

dosyłać recepty do poprawy. Osoba realizująca receptę może brakującą

daną wpisać na rewersie i do DRR. Innymi słowy jeśli jest imię i

nazwisko to możemy PESEL wpisać na podstawie dokumentu (a nie tylko

poprawić istniejący jak było dotychczas). Jeśli z kolei jest PESEL a nie

ma imienia i nazwiska to również możemy te dane uzupełnić na podstawie

dokumentu.

W załączniku ujednolicone rozporządzenie w sprawie recept na podstawie

rozp. MZ 745 i 1773 z 2018r oraz 436 z 2019 r.

mgr farm. Marek Matysik
wiceprezes ORA