Rejestr BDO - przypomnienie

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami oraz informacjami o braku zarejestrowania się niektórych aptek w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (Rejestr BDO) przypominamy ogólne zasady dotyczące tego tematu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz.992) m.in. każda apteka/punkt apteczny miały obowiązek rejestracji w bazie BDO do 24 lipca 2018 r. Wynika to stąd, iż jesteśmy wytwórcami odpadów zobowiązanymi do prowadzenia ich ewidencji.

Od stycznia 2020 roku gospodarowanie odpadami bez numeru rejestrowego (numeru BDO) nie będzie możliwe. W praktyce oznacza to, że podmioty bez numeru BDO nie będą mogły oddać przeterminowanych leków do utylizacji.

Należy podkreślić, iż ustawa przewiduje szereg sankcji karnych za nieprzestrzeganie jej przepisów. Przykładowo:

- za gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru - kara aresztu albo grzywny;

- za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub zgłoszenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym - kara aresztu albo grzywny;

- za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru - administracyjna kara pieniężna 5000 zł - 1 000 000 zł;

Aby uzyskać wpis do rejestru BDO należy złożyć do Marszałka Województwa właściwego dla adresu posiadacza odpadów (główny adres spółki/firmy) wniosek rejestrowy oraz oświadczenie. Załączone druki zawierają uproszczoną wersję formularza z najczęściej występującymi w aptekach kodami odpadów – w razie potrzeby można je uzupełnić.

  1. Formularz sporządza podmiot wpisany do CEIDG lub spółka (Posiadacz odpadów).
  2. Dla każdej apteki/punktu aptecznego należy wypełnić osobny Dział XII (należy wymienić wszystkie miejsca wytwarzania odpadów).
  3.  Łączną liczbę wypełnionych Działów XII (miejsc wytwarzania odpadów) należy wpisać w Dziale I, pkt. 2 - przy polu "Dział XII / liczba tabel".

Rejestr BDO i szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://bdo.mos.gov.pl

Na stronie tej możecie Państwo także sprawdzić swój numer BDO, jeżeli dokonaliście wpisu już wcześniej.

Adres Urzędu Marszałkowskiego dla województwa opolskiego to:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Ochrony Środowiska

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

mgr farm. Przemysław Wyzga

- Członek Prezydium OORA -