Recepty na leki odurzające (IIN) i psychotropowe (IIIP, IVP) przypomnienie

W załączniku przypomnienie zmian w wydawaniu leków w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. (DU 2018 poz. 1773) zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept z dnia 13 kwietnia 2018 r. (DU 2018 poz. 745)

Natomiast rozporządznie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. (DU 2019 poz. 436) wprowadziło m.in. możliwość uzupełnienia:

a) brakującego PESEL-u na rewersie recepty refundowanej pod warunkiem, że pozostałe dane są prawidłowe tzn. imię, nazwisko, adres.

b) brakujących imienia i/lub nazwiska a rewersie recepty refundowanej pod warunkiem, że pozostałe dane są prawidłowe tzn. PESEL, adres

mgr farm. Marek Matysik

wiceprezes ORA