Realizacja starych wzorów recept od dnia 18 kwietnia br. AKTUALIZACJA

W RCL pojawiła się informacja z datą dzisiejszą o skierowaniu nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept do ogłoszenia.

Nowelizacja będzie obowiązywała z dniem ogłoszenia tj jest z dniem 18 kwietnia br,. 

mgr farm. Marek Matysik

(aktualizacja godz. 8:45 18.04.2019r)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321557/katalog/12583908#12583908

 

Szanowni Państwo

Od dnia dzisiejszego tj. od 18 kwietnia br (czwartek) recepty drukowane wg starego wzoru straciły ważność.

Dotyczy to recept wystawionych w dniu dzisiejszym i w kolejne dni.

 

Recepty wystawione do 17 kwietnia br. zachowują swoją ważność i mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach.

 

Dlaczego od 18 kwietnia nie można wypisywać leków na receptach starego wzoru?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018r., ogłoszone 17 kwietnia 2018r. a obowiązujące od dnia 18 kwietnia 2018r. w § 19 informuje, że wzory recept będące w użyciu przed wejściem nowego rozporządzenia mogą być wykorzystywane do 12 m-cy. Ponieważ rozporządzenie zaczęło obowiązywać 18 kwietnia 2018r. to stare wzory recept w tym dniu rozpoczęły ostatnie 12 m-cy używania.

Czas ten skończył się w dniu wczorajszym tj 17 kwietnia br.

(Dziennik Ustaw RP 2018 Poz. 745 wraz ze zmianami 1773/2018 i 436/2019)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/745/1

 

Co z aktualizacją rozporządzenia?

Niestety do godz. 24:00 dnia 17 kwietnia 2019 r. nie ukazało się aktualizujące rozporządzenie Ministra Zdrowia,

przedłużające ważność recept o kolejne 12 m-cy czyli do dnia 17 kwietnia 2020 roku (projekt jest na

stronie RCL https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12321557/12583880/12583881/dokum...).

Wg projektu rozporządzenie w sprawie recept miało obowiązywać następnego dnia od ogłoszenia czyli powinno się ukazać do godz. 24:00 w środę 17 kwietnia.

 

Czy realizować "stare" recepty wystawione od dnia 18 kwietnia?

Moim zdaniem nie, ponieważ w projekcie rozporządzenia nie ma słowa o abolicji dla nieprawidłowych wzorów recept zrealizowanych.

 

Co zrobić gdy pacjent przyjdzie z receptą starego wzoru wystawioną w dniu 18 kwietnia?

Decyzję co do postępowania z błędnymi wzorami recept pozostawiam kierownikom aptek.

 

Obowiązujące nowe wzory recept tzw. "białych" w polu wystawiającego receptę mają opis "dane i podpis osoby uprawnionej" a recepty tzw. "różowe" tzn. z wtórnikiem dodatkowo straciły pole "data realizacji od dnia"

 

mgr farm. Marek Matysik

wiceprezes ORA