Realizacja recept na leki N i P

Szanowni państwo

Przypominam, że wraz wejściem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept z 13 kwietnia 2018r. (DU 2018 poz. 745) 

RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/745/1  lub    

ISAP http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000745

zmieniły się wymagania dotyczące recept, na których wypisano leki zawierające w swoim składzie substancje

narkotyczne (grupa N) i psychotropowe (grupa P).

§5 ust. 8.

"Na receptach wystawianych w postaci papierowej, na których przepisano produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji lub produkty lecznicze, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę, dane dotyczące osoby wystawiającej receptę oraz dane dotyczące numeru identyfikującego receptę są przedstawiane dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego."

Wniosek:

Recepty nieposiadające 3 kodów kreskowych oraz numerów im odpowiadających nie mogą być zrealizowane. Dotyczy to recept:

a) na kartkach,

b) pro auctorae, pro familiae bez kodu w części świadczeniodawca,

c) innych recept np.  recepty niemieckie, ukraińskie itd

Powyższe nie dotyczy recept weterynaryjnych.

 

mgr farm. Marek Matysik

wiceprezes ORA